پخش عمده بلکا

پخش عمده بلکا

بهترین جایگزین گچ و رنگ قابلیت اجرا بر روی تمام سطوح سرعت اجرای بالا تنوع رنگی عایق صوت و حرارت قابلیت طراحی در اشکال مختلف بدون حساسیت نداشتن بو و مواد فرار سرعت اجرای بالا کاهش قابل توجه هزینه ها

مشاهده کامل آگهی:

پخش عمده بلکا